Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles : Každé umenie a každá veda, podobne aj praktické konanie a zámer smeruje, ako sa zdá, k nejakému dobru; preto bolo správne vyjadrené, že dobro je to, k čomu všetko smeruje.
--------
----


Zdroj: Aristoteles Etika Nikomachova kap.1
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk