Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Dobre je to, co chceme.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Dobre je to, co chceme.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Dobre je to, co chceme.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Dobre je to, co chceme.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Dobre je to, co chceme.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Dobre je to, co chceme.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Dobre je to, co chceme.
--------
----
Arthur Schopenhauer : Dobre je to, co chceme.
--------
----

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk