Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Emócie sú binárnym vyhodnocovacím zariadením každého živého tvora. Pozitívna emócia kvalifikuje ako dobré všetko, čo prospieva organizmu a k čomu je organizmus priťahovaný a naopak negatívna emócia označuje niečo zlé, čo organizmu škodí a od čoho organizmus uniká.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Emócie sú binárnym vyhodnocovacím zariadením každého živého tvora. Pozitívna emócia kvalifikuje ako dobré všetko, čo prospieva organizmu a k čomu je organizmus priťahovaný a naopak negatívna emócia označuje niečo zlé, čo organizmu škodí a od čoho organizmus uniká.
O
O

Zdroj: Podcast Pravidelná dávka 261: Ladislav Kováč O zmysle ľuského života (2/4)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk