Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles : Dobro je to, k čomu všetko smeruje.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Aristoteles    
Dobro je to, k čomu všetko smeruje.
O
O
----

Zdroj: Aristoteles Etika Nikomachova kap.1
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk