Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Dobrý človek nám pomáha spĺňať to, čo chceme.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Arthur Schopenhauer    
Dobrý človek nám pomáha spĺňať to, čo chceme.
O
O

Zdroj: A. Schopenhauer : Svet ako vola a predstava
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk