Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Kto nič nechce, nepozná dobro ani zlo.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Arthur Schopenhauer    
Kto nič nechce, nepozná dobro ani zlo.
O
O

Zdroj: Svet ako vôľa a predstava
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk