Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Aristoteles : Čo je jestvujúco ako jestvujúcno a čo mu samo osebe náleží?
--------
----


Zdroj: otázka vytvorená z Aristotelovej definície prvej filozofie
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk