Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Vedy na rozdiel od filozofie pokladajú isté veci za isté.
--------
----


Zdroj: Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung (str.4 v poznamkach)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk