Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Smrť je skutočnou inšpirujúcou múzou alebo duchom filozofie.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Arthur Schopenhauer    
Smrť je skutočnou inšpirujúcou múzou alebo duchom filozofie.
O
O
----

Zdroj: Schopenhauer : Svet ako voľa a predstava - Kap.: O smrti a jej vzťahu k nezničiteľnosti našej podstaty
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk