Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Pri smrti individualita odchádza, ale tá istá vôľa ostáva v nových individuách, čo zabezpečuje silná sexuálna potreba a prebytok semien. Útechou pri smrti by malo byť pomyslenie, že my sme tá vôľa, ktorá ostáva.
O


Zdroj: Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung (Der Welt als Wille II.) s.9 v poznámkach, parafráza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk