Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Filozofické myšlienky (pravdy) sú každému intuitívne známe. K vyjadreniu (do abstraktného poznania, reflexie) ich dostať je úlohou filozofov.
--------
----


Zdroj: Arthur Schopenhauer : Svet ako vôľa a predstava (s.17 v poznámkach)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk