Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Vernuft = abstraktné,pojmové,slovné poznanie je zdrojom omylov, náboženstiev, filozofií, vied, poznania minulosti a budúcnosti.
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk