Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Pocit je neabstraktné poznanie (pocit náboženský, priateľstva, pravdy, rozkoše, bolesti). Sú to pojmami ešte nerozdelené oblasti, podobne ako pre veriaceho sú všetci ostatní pohania.
----
----


Zdroj: Arthur Schopenhauer: Welt ald der Wille und Vorstellung
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk