Citáty filozofov

Zdroj: Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung (O poznaní ideí) s.40 v poznámkach
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk