Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Ak sa skrýva vtip za vážnosť, vzniká irónia, napríklad ak imitujeme s zdanlivou vážnosťou a predstieraným súhlasom, myšlienky druhých, ktoré sú v protiklade s našimi, až kým nedôjdeme k výsledku, ktorý nás aj ich zmätie.
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer - Die Welt als Wille und Vorstellung , s. 679
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk