Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Žiadna veda nie je dokázaťeľná skrz na skrz. Vždy sa vychádza z nazerania.(morfológia (popis štruktúry), atiológia (popis stavu, premien, vzťahov)) Dôkazy sú menej pre tých, čo sa učia a viac pre tých, ktorý chcú diškurovať.
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk