Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Smrť je spánok, pri ktorom sa individualita zabudne. Všetko ostatné sa znovu prebúdza, resp. zostáva prebudené.
O


Zdroj: Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellung (Der Welt als Wille II.) s.9 v poznámkach, parafráza
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk