Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Splnená túžba to je rozpoznaný omyl, nesplnená túžba to je nerozpoznaný omyl.
O


Zdroj: A. Schopenhauer : Svet ako vôľa a predstava
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk