Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer : Naše myslenie je fragmentové. To čo poskladáme z myšlienok je zväčša chybné. Všeobecné myšlienky, plány a rozhodnutia môžu byť vznešené a povznášajúce. Ak sa však prejde od všeobecného ku konkrétnemu a vykonateľnému, od cieľov ku prostriedkom, tieto už sú málo vznešené, niekedy až nudné alebo vykonávané v strachu.
--------
----


Zdroj: A. Schopenhauer : Die Welt als Wille und Vorstellung (s.26 v poznamkach)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk