Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Otázka je súd, z ktorého z jednej z troch častí (subjekt, predikát, kopula) je jedna otvorená. Pr.Súd:Peter je doma ..1. Kopula (je) je otvorená: Je Peter doma alebo nieje? 2.Predikát (doma) je otvorený: Kde je Peter? Je Peter doma, alebo niekde inde? 3. Subjekt (Peter) je otvorený: Kto je doma?
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung (o Logike,dialektike a rétorike)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk