Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Individuum odchádza vôľa ostáva. Tá istá vôľa v iných indivíduách. Z toho vyplýva útecha - my sme tá vôľa, ktorá ostáva.
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk