Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Rozdelenie vied:
 • veda apriori
  • veda o dovode bytia
   • v priestore (geometria)
   • v case (aritmetika, algebra)
  • veda o dovode poznania(logika)
 • veda aposteriori (empiricka veda)
  • ucenie o pricinach
   • vseobecne-(mechanika,hydrodynamika,fyzika,chemia)
   • zvlastne- (astronomia,mineralogia,geologia,technologia,farmacia)
  • ucenie o podrazdeniach (reflexoch)
   • vseobecne- fyziologia rastlin, zvierat, anatomia
   • zvlastne - zoologia,zootomia, porovnavacia fyziologia, patologia, terapia
  • ucenie o motivoch
   • vseobecne - etika, psychologia
   • zvlastne - dejiny, pravna veda
.
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk