Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Naše telo je pre nás jednak predstava a jednak vôľa. Našu postavu necítime, musíme ju vidieť.
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk