Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Skoro sa zdá, že rovnako ako sú najstaršie jazyky najdokonalejšie, sú najdokonalejši aj najstaršie náboženstvá.
O


Zdroj: Die Welt als Wille und Vorstellung s. 746
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk