Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Ak by chcel filozof začať tým, že si vymyslí metódu podľa ktorej bude filozofovať, podobal by sa básnikovi, ktorý napíše Estetiku, podľa ktorej bude básniť. Obaja sa podobajú človeku, ktorý by najprv zaspieval pesničku a potom by na ňu tancoval.
O


Zdroj: Schopenhauer: Welt als Wille und Vorstellug s.700 (s.24 v poznámkach)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk