Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Arthur Schopenhauer    
Zvonku sa dá na vôľu vplývať iba pomocou motívov. Ale tieto nikdy nemôžu zmeniť vôľu samotnú: lebo oni sami majú nad ňou moc iba pod podmienkou, že je presne aká je. Takže môžu len zmeniť smer jej snaženia; t. j. postarať sa, aby hľadala to, čo vždy hľadá, iným spôsobom ako predtým.
O
O
----

Zdroj: Schopenhauer : Svet ako vôľa a predstava
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk