Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Vtip je úmyselné smiešne, je to snaha vniesť diskrepanciu medzi pojmy druhých a realitu, pomocou posunutia jedného z tých dvoch (pojmov alebo reality), zatiaľčo jeho protiklad - vážnosť spočíva v úsilí dodržiavať presnú primeranosť oboch.
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer - Die Welt als Wille und Vorstellung , s. 679
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk