Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Pokladáme sa za najskôr poznávajúce bytosti až v druhom rade chcejúce.
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer - Die Welt als Wille und Vorstellung
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk