Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Vnemy sú zmeny tela, ktoré polieha kauzalite. Bez toho, aby telesá na seba nepôsobili, by sme ich nemohli poznávať.
O


Zdroj: Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk