Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Arthur Schopenhauer    
Ak by som chcel z výsledkov mojej filozofie urobiť merítko pravdy, potom by som musel uprednostniť buddhizmus pred ostatnými náboženstvami. (ad budhistická filozofia,Guatama Buddha)
O


Zdroj: Die Welt als Wille und Vorstellung s. 746
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk