Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Egypťania spoznali ako prví pravdu, že duša človeka je nesmrteľná a že keď telo zanikne, vždy znovu vchádza do inej bytosti, ktorá sa práve rodí.
O


Zdroj: Herodotos: Zdroj https://sophia.sk/sites/default/files/Sophia_09.pdf
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk