Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Verš o tom, že Boh pošle proroka Eliáša je predposledným veršom Starej zmluvy, tesne pred Novým zákonom. Z toho vyplýva, že sa tu myslí opatovné narodenie proroka Eliáša v Novozákonných udalostiach. Reinkarnácia je teda pravdivá.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Verš o tom, že Boh pošle proroka Eliáša je predposledným veršom Starej zmluvy, tesne pred Novým zákonom. Z toho vyplýva, že sa tu myslí opatovné narodenie proroka Eliáša v Novozákonných udalostiach. Reinkarnácia je teda pravdivá.
O
O
----

Zdroj: viď Biblia Malachiáš 3,23
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk