Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Obnosený šat telo odkladá - obnosené telá odkladajú tí, ktorí v nich sú. A potom si stvoria nové telá, ako nové šaty.
O


Zdroj: Bhagavadgíta: s 30
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk