Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein    
Celá mytológia je uložená v našom jazyku. I preto je vysveľovanie príliš neisté a každé vysvetlenie je hypotézou.
O


Zdroj: In Stanislav Hubik: Jazyk a metafyzika
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk