Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Nezávislá skutočnosť je ako (kantova) vec osebe - nemôžeme ju poznať.
O


Zdroj:
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk