Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - evolucionizmus    
Evolúcia vybavila človeka takým rozumom, aby sa vedel rozhodovať rýchlo a aby bol svojimi odhadmi na bezpečnej strane. Prežil človek, ktorý hneď za každým hlukom hneď videl hneď nebezpečenstvo (napr. leva) hoci to podľa pravdy nebolo vždy nebezpečenstvo .
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - evolucionizmus    
Evolúcia vybavila človeka takým rozumom, aby sa vedel rozhodovať rýchlo a aby bol svojimi odhadmi na bezpečnej strane. Prežil človek, ktorý hneď za každým hlukom hneď videl hneď nebezpečenstvo (napr. leva) hoci to podľa pravdy nebolo vždy nebezpečenstvo .
O
O
----

Zdroj: youtube : Frank Urbaniok: Achtung Mensch! Vom Versagen der Vernunft | Sternstunde Philosophie | SRF Kultur 6:00 / 59:00
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk