Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Theodor Munz    
Omyl je však len zlomkom zla. Zlo vo svojej pravej (najpravejšej) podobe, zlo ako také vystupuje v morálke. V nej si ho najviac uvedomujeme, lebo v nej nás páli najviac. Tu ide o úroveň medziľudských vzťahov a často o sám život.
O


Zdroj: T.Munz:Cesta za skutočnosťou bez metafyziky - S Nietzschem a proti nemu. s 149
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk