Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein    
Keď filozofujeme, sme ako divosi, primitívni ľudia, ktorí používajú spůsob vyjadrovania civilizovaných ľudí, dezinterpretujú ho a potom zo svojej dezinterpretácie vyvodzujú najčudnejšie veci.
O


Zdroj: Stanislav Hubik : Jazyk a metafyzika s.99
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk