Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

David Hume : Hoci je skúsenosť naším jediným vodítkom pri rozmýšľaní o veciach, je nutné povedať, že to nie je vodítko celkom neomylné, pretože v niektorých prípadoch nás zavádza do bludov.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

David Hume    
Hoci je skúsenosť naším jediným vodítkom pri rozmýšľaní o veciach, je nutné povedať, že to nie je vodítko celkom neomylné, pretože v niektorých prípadoch nás zavádza do bludov.
O
O
------------

Zdroj: Hume D. Zkoumání o zásadách mravnosti a zkoumání o rozumu lidskem , s .280
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk