Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Theodor Munz    
Skúsenostná bariéra nedovoľuje síce priamo preniknúť k objektu a robí jeho obraz nedokonalým, no subjekt vďaka svojej schopnosti zdokonaľovať sa môže túto bariéru takpovediac stenčovať a obraz objektu spresňovať. Aká hrubá je táto bariéra, teda ako ďaleko sme od skutočnosti, však nemôžeme vedieť. Kritérium rozširovania sa okruhu adekvátnosti platí len pre skúsenosť a nie aj pre skutočnosť. Popri ňom, či namiesto neho, by sme potrebovali ešte kritérium aproximatívnosti (ku skutočnosti), ktoré nemáme.
O


Zdroj: Münz, T.: K problematike odrazu objektu v subjekte, In. časopis Filozofia XXII, 1967, č.2, s.159.s.166
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk