Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Claude Adrien Helvétius    
Zdrojom našich omylov sú vášne. Orientujú našu pozornosť iba na jednu stránku predmetu, nedovoľujú nám všímať si všetky stránky vecí. Niekedy nám tu jednú stránku ukazujú aj tam kde nie. Vidíme vo veciach to, čo si želáme vidieť.
O


Zdroj: Leško,v.,Ješič,M.: Novoveká filozofia
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk