Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Ak je totiž poznávanie nástrojom na zmocnenie sa absolútnej podstaty, ihneď nám napadne, že ak na nejakú vec použijeme nástroj, ten ju nenechá takú, aká je pre seba, ale že ju nejako sformuje a zmení.
O


Zdroj: Georg Wilhelm Friedrich Hegel:Fenomenologia ducha, , Kalligram, Blava 2015, s. 61
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk