Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - filozofia života    
Rozum, o ktorý sa opiera prírodovedné skúmanie nemôže pochopiť nič živé, lebo jeho statická, abstraktná a izolačná perspektíva nemôže držať krok s dynamickosťou a jedinečnosťou života.
O


Zdroj: in Peter Kunzmann: Encyklopedický atlas filozofie, s 193
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk