Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ludwig Wittgenstein    
Lingvistický subjekt sa nenachádza v realite určitej, ale v realite neurčitosti.
O


Zdroj: In. Stanislav Hubík:Jazyk a metafyzika s.103
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk