Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Agrippa the Skeptic    
5 argumentov (trópov), ktoré sa týkajú nepoznateľnosti sveta:
*Dissent – Neistota pravidiel spoločného života a názorov filozofov The uncertainty of the rules of common life, and of the opinions of philosophers.
*Progress ad infinitum – All proof requires some further proof, and so on to infinity.
*Relation – All things are changed as their relations become changed, or, as we look upon them from different points of view.
*Assumption – The truth asserted is merely a hypothesis.
*Circularity – The truth asserted involves a vicious circle.
O


Zdroj: wikipedia
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk