Agrippa the Skeptic

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Agrippa the Skeptic

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

50 až 100

skepticizmus.Agrippa (* 1. storočie – † 2. storočie) bol starorímsky filozof, predstaviteľ mladšieho skepticizmu. Predpokladá sa, že je autorom piatich argumentov (trópov), ktoré sa týkajú nepoznateľnosti sveta.


Filozofická škola: skepticizmus


Diela :

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk