Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Čím si nás mémy (teórie, filozofie) získavajú:
Vysvetlenie všetkého (a z neho vyplývajúca redukcia stresu - psychoanalýza, náboženstvá, marxizmus..)
Ľahkosť reprodukcie (jednoduchosť, vernosť reprodukcie
--------
----
Niekto : Čím si nás mémy (teórie, filozofie) získavajú:
Vysvetlenie všetkého (a z neho vyplývajúca redukcia stresu - psychoanalýza, náboženstvá, marxizmus..)
Ľahkosť reprodukcie (jednoduchosť, vernosť reprodukcie
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Čím si nás mémy (teórie, filozofie) získavajú:
Vysvetlenie všetkého (a z neho vyplývajúca redukcia stresu - psychoanalýza, náboženstvá, marxizmus..)
Ľahkosť reprodukcie (jednoduchosť, vernosť reprodukcie
O
O
----

Zdroj: Memetický tutorál (Z. Tkáčova)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk