Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Boh je najjednoduchsie vysvetlenie vsetkeho. - Lebo boh to tak chcel.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto    
Boh je najjednoduchsie vysvetlenie vsetkeho. - Lebo boh to tak chcel.
O
O

Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk