Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Georg Wilhelm Friedrich Hegel    
Alebo ako poznávanie nie je nástrojom našej činnosti, ale akýmsi pasívnym médiom, cez ktoré k nám dospieva svetlo pravdy, pravdu nedostaneme takú, aká je osebe, ale aká je prostredníctvom tohto média a v tomto médiu.
O


Zdroj: Hegel: Fenomenológia ducha, Kalligram, Blava 2015, s. 61
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk