Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Demokritos z Abdér    
O ničom nevieme nič skutočné, ale mienka každého spočíva v pritekaní obrázkov. Aj to má byť zrejmé, že ťažko poznať, aká je skutočná podstata každej veci.
O


Zdroj: 68 A 109 z Aetia (Antológia)
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk